post

Нарастващата дигитализация и свързаност променят цялата индустриално-производствена верига, а глобалният обем от данни стремглаво се увеличава. Това обяви изпълнителният директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) Мариета Захариева при откриването на международния форум „Съвременният бизнес в дигиталната епоха“, който се организира от институцията в рамките на Webit Festival Europe в София. Нашата агенция вече е в „Индустрия 4.0“ и ние сме първата държавна администрация в България, която внедрява дигиталните технологии в работата си. За целта изграждаме дигитална платформа на българската икономика, която ще свързва пряко нас с бизнеса и световните пазари, подчерта Захариева.

Пазарни изследователи очакват, че благодарение на индустриалната автоматизация световните продажби в тази сфера ще се увеличат от около 160 милиарда евро за 2013 г. до приблизително 195 милиарда евро до 2018 г. Само германската индустрия ще инвестира около 40 милиарда евро годишно в приложения за Индустрия 4.0 до 2020 г. В резултат на Индустрия 4.0 в бъдеще милиарди машини, системи и сензори по света ще комуникират и ще обменят информация помежду си. Това не само ще позволи на компаниите да увеличат ефективността на производството си, но и ще им даде по-голяма гъвкавост, когато става въпрос за адаптиране на производството към изискванията на пазара, каза Мариета Захариева.

България, която има десетилетен опит в електрониката, в развитието на информационните и комуникационните технологии, днес може с гордост да заяви, че стъпвайки върху своя опит и използвайки своя потенциал има един работещ, растящ, ориентиран към износа сектор на информационните и комуникационните технологии. Това обяви министърът на икономиката Теодор Седларски, който откри форума. „Секторът е сред най-динамично развиващите се в българската икономика и основен двигател за разкриване на нови и висококвалифицирани работни места в страната. Той генерира 4,5% от общата брутна добавена стойност (БДС) в икономиката ни, а 73,3% от наетите в него са на възраст под 40 години“, каза той.

Агенцията за малки и средни предприятия ще се стреми да помага бизнеса в дигиталния свят чрез уеб платформата. Тя ще улеснява комуникацията между бизнеса и администрацията в лицето на агенцията, Министерството на икономиката и на служителите от Службите по търговско-икономическите въпроси (СТИВ) в чужбина, обясни още Мариета Захариева. Уеб платформата ще има единен централизиран дигитален информационен регистър за работещите фирми. Чрез платформата ще се предоставят технологични инструменти за осигуряване на повече пазари и по-голям ръст на износа на компаниите. Тя ще включва категоризиране на българските малки и средни предприятия по вид индустрия, големина, произвеждани стоки и услуги, капацитет, пазари на реализация, индустриална сертификация. Ще бъдат създадени профили на българските малки и средни предприятия и на съществуващите и потенциални бизнес партньори. Ключова роля ще има обратната връзка от инвеститори за сключени и изпълнени сделки, референции за качество на изпълнените договори, реално внедрени и развити иновации и научни изследвания.

Българските търговски представители в чужбина ще имат постоянен достъп до централизирания дигитален информационен регистър на българските малки и средни предприятия, от всяка локация и от различни мобилни устройства. Всеки ще има технологична обезпеченост за автоматично известяване при потенциален интерес към компания, както от България, така и от чужбина. По този начин ще се оптимизира работата на търговските представители чрез дефиниране на конкретни цели за изпълнение, пряко свързани със стратегическите цели за увеличаване на износа на българските малки и средни предприятия. Фирмите ще бъдат мотивирани чрез предоставяне на възможност за автоматизирано управление на връзките с външни фирми и автоматизирано известяване на конкретен търговски представител за възможност за бизнес в даден регион, индустрия и държава.

ИАНМСП организира в рамките на Webit Festival Europe на собствена палата изложение на 24 български компании, които представят своите услуги и продукти.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *