post

Ръст в строителството 5.6% през март в сравнение с година по-рано, показват данни на Националния статистически институт (НСИ).

Основен принос за това има строителството на сгради – 12.1%. Инженерното строителство допринася много по-малко за растежа през месеца, като се увеличава с едва 1.6%.

В сравнение с февруари сезонно изгладените данни сочат повишение на строителното производство с 1.7%. На месечна база сезонно изгладените данни сочат по-висок ръст при инженерното строителство – 2.8%. При сградното нарастването е с 0.9%.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *