post

29 жилищни сгради с 33 жилища в тях и с 5 720 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 28 други сгради с 13 949 кв. м РЗП са издадени през първото тримесечие на 2017 г в Сливенска област. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 61.1%, а жилищата в тях и общата им застроената площ са повече съответно с 13.8 и 44.8%. Това сочат данните на Териториално статистическо бюро Сливен.

Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради намалява с 12.5%, а разгънатата им застроена площ е по-малко с 40.2%. В сравнение с първото тримесечие на 2016 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради нарастват с 3.6%, жилищата в тях – с 13.8%, а тяхната РЗП е повече със 7.4%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради се увеличава с 21.7%, а съответната им РЗП – с 24.6%. Започнал е строежът на 11 жилищни сгради с 23 жилища в тях и с 3 571 кв. м обща застроена площ, и на 7 други сгради със 7 079 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие броят на започнатите жилищни сгради спада с 21.4%, жилищата в тях се увеличават с 43.8%, а общата им застроена площ е повече с 28.0%.

Броят на започнатите други сгради намалява с 61.1%, а общата им застроена площ съответно с 39.0%. Броят на започнатите жилищни сгради се увеличава с 22.2%, жилищата в тях – със 109.1%, а общата им застроена площ е повече с 98.6%. Броят на започнатите други сгради също нараства с 16.7%, а тяхната РЗП – с 229.4%.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *