post

До началото на март 2019 г. трябва да има издадено строително разрешение за лот 3.2 на магистрала “Струма” (Крупник-Кресна), за да няма загуба на еврофинансиране. Това обяви като основна цел на министерството регионалният министър Николай Нанков в отговор на депутатско питане в рамките на петъчния парламентарен контрол.

Лот 3.2 на АМ „Струма“ – от Крупник до Кресна, е най-сложният участък от автомагистралата както от техническа, така и от екологична гледна точка, тъй като попада в Кресненското  дефиле. За този обект до този момент не е обявена тръжна процедура.

За да се получи одобрение от Европейската комисия за финансиране на този лот, е необходимо и предстои да бъде изготвен готов проект и съгласуван от Jaspers (Програма “Съвместна помощ за подкрепа на проекти в европейските региони”) формуляр за кандидатстване. Агенция „Пътна инфраструктура“ е предприела необходимите действия за изработване и попълване на формуляр за кандидатстване за финансиране на проекта със средства от Европейския съюз, съобщи министър Нанков. Изработена е техническа спецификация и тръжна документация за възлагане изработването на формуляр за кандидатстване.

Очаква се стартиране на тръжната процедура в началото на юни 2017 г. и избор на изпълнител до края на ноември 2017 г. Пътната агенция е планирала до средата на 2018 г. да има избрани изпълнители за Лот 3.2, в случай че няма обжалване на някоя процедура. При спазване на заложените срокове в графика, т.е. без продължителни и необосновани обжалвания на решенията, строителството на обекта реално е напълно възможно да приключи до края на програмния период (2023 г.) без да губим европейски средства, респективно –  да оползотворим финансовия ресурс по оперативната програма, посочи Нанков.
За останалите два лота – Лот 3.1. „Благоевград – Крупник“ и Лот 3.3. „Кресна – Сандански“ министърът обясни, че има проведени процедури и сключени договори за проектиране и строителство и строителен надзор. По обектите се работи съобразно сроковете, заложени договорите.

В средата на трасето на Лот 3.1 попада тунел с дължина 2 км северно от с. Железница. За проектирането и строителството на тунела беше обявена открита процедура, която в началото на април тази година е прекратената с решение на Управителния съвет на АПИ, което наложи в най-кратък срок документацията да бъде актуализирана и обществената поръчка – обявена отново.

Работи се по изготвянето на нови тръжни документи, като се предвижда обектът да бъде разделен на три подучастъка. За всеки един от тях ще бъде избран съответен изпълнител. По този начин срокът за приключване на обекта ще се съкрати значително, обясни още Нанков. Предвижда се до края на  февруари 2018 г. да бъде избран изпълнител за проектиране и строителство (инженеринг) на обект: „АМ „Струма“, Лот 3.1. тунел „Железница“.

Николай Нанков обясни, че изграждането на отсечката от Благоевград до Крупник изостава с осем месеца и това е причината участъкът да се раздели на три части, като амбицията е срокът за завършване да се намали с 400 дни до 1000 дни.

Общата дължина на магистрала “Струма” е 150 километра, като до момента са изградени малко над 86 километра.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *