post

Повече от 4 милиона млади хора в Европейския съюз са безработни, съобщава БНТ. Това показват данни на Европейската сметна палата. През последните три години са инвестирани над 6,5 милиарда евро за справяне с проблема, но въпреки това резултатите са незначителни. В някои страни членки като Гърция и Испания младежката безработица достига близо 50 процента. На този фон България се справя относително добре.

През 2010 година, по време на икономическата криза, Европейската комисия се заема с един от сериозните проблеми в Евросъюза – младежката безработица. създава се схемата Гаранция за младежта, чиято цел е всички европейски граждани на възраст между 15 и 24 години да получат работа или стаж в рамките на четири месеца след като са завършили училище или са останали без работа. Няколко години по-късно Европейската сметна палата проверява произволно седем държави, за да види дали тези обещания се изпълняват.

Илияна Иванова от Европейска сметна палата отговаря за изготвянето на доклада. Според нея прогресът е незначителен.

“Посетихме седем държави, нямаме възможност да посетим 28 държави, но на база на тези седем държави, които посетихме видяхме, че в нито една от тях не е постигнат този резултат или това обещание, че всеки млад човек ще получи възможност, добра оферта за работа, обучение или образование в рамките на четири месеца след като остане без работа или е извън образование, по един устойчив начин, оставайки в системата, твърди тя.

22 процента е средното ниво на младежка безработица в Европа. На този фон България се справя относително добре. От миналата до тази година процентът на млади хора без работа у нас е спаднал от 18 на 13.

България е доста под средното ниво, дори по-добре от държави като Люксембург и други развити мога да кажа държави. Не сме в челната класация по младежка безработица. Там са Гърция, Испания, Италия. Към средата на миналата година близо 50 процента безработица, обяви Иванова. Над 47 процента е тази цифра за Испания.

Според Иванова, ЕС трябва да си поставя реалистични цели. Иначе се получава разминаваме между очакванията на хората и действителността.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *