post

През първото тримесечие на 2017 г. 926.1 хил. български граждани са реализирали туристически пътувания показват данните на Националния статистически институт (НСИ) . Преобладаващата част от тях- 89.4%, са пътували само в страната, 9.4% – само в чужбина, а 1.2% са пътували както в страната, така и в чужбина. В сравнение със същото тримесечие на 2016 г. общият брой на пътувалите лица на възраст 15 и повече навършени години нараства с 68.3%, като пътувалите само в страната се увеличават с 80.2%, пътувалите само в чужбина – с 13.3%, докато пътувалите в страната и чужбина намаляват с 20.2%.

По данни на НСИ през първото тримесечие на 2017 г. най-много туристически пътувания са реализирани от българите на възраст 25 – 44 години (45.7% от всички пътували лица), като 10.8% от тях са пътували в чужбина. Във всички възрастови групи преобладава относителният дял на пътуванията в страната, като най-висок е този дял при лицата на възраст 65 и повече навършени години – 91.4% от пътувалите в тази възрастова група.

По-голямата част от туристическите пътувания на лицата на възраст 15 и повече навършени години в страната са били с цел „посещение на близки”, докато тези, реализирани в чужбина, са за „почивка и екскурзия”, посочени съответно от 47.0 и 39.6% от тях.

През първото тримесечие на 2017 г. като самостоятелни са били регистрирани 1 232.8 хил., или 94.6% от общия брой лични пътувания. Относителният дял на самостоятелните пътувания без резервация в страната е 96.9%, а на тези в чужбина – 66.4%.

В структурата на разходите по видове с най-голям относителен дял в страната са тези за храна – 37.7%, докато в чужбина са разходите за транспорт – 33.5%.

През първото тримесечие на 2017 г. средният разход при пътуване с лична цел на едно лице на възраст 15 и повече навършени години е 132.00 лв. в страната и 500.88 лв. в чужбина. Същевременно разходите на едно лице за професионално пътуване са средно 161.63 лв. в страната и 991.43 лв. в чужбина.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *