post

Българите остават най-ниско платените в целия Европейски съюз (ЕС) и за съжаление не се предвижда тази тенденция да се промени, нито в краткосрочен, нито в средносрочен план.

“През последните три години отчитаме отрицателна инфлация, но ценови промени в голям мащаб не се очакват. Предвижда се обаче повишаване на акциза при някои стоки заради очакваното увеличаване на цената на енергоресурсите, особено на газа. Очаква се леко ускоряване на инфлацията – от 1 до 2% на годишна база, което е по-скоро връщане към нормалните нива, отколкото притеснително”, коментира доц. Виктор Йоцов пред БНР.

“Банковата система е в добро състояние. Тази година дори се отчита засилване на печалбата на банките, което означава, че те са излезли от този стрес тест за тях. Не очакваме проблеми”, допълни експертът.

Той акцентира още, че при пазара на труда има разнопосочни тенденции. “Безработицата намалява, но за съжаление заетостта не нарасна през изминалата година. Този феномен може да се обясни с миграционните потоци”, обясни доцентът.

“Безработицата намалява, тъй като все още хора напускат страната и отиват да търсят работа на други места. В момента нивата са от порядъка на 6-7%, което е под средното за Европа, нашият прогнозен хоризонт е до 2019 г. и очакваме стабилизиране на безработицата на нива около 6%, което е близко до естественото ниво на безработица за нашата икономика”, заяви Йоцов.

Повишаване на нивата на доходите от 8-9% в номинално изражение, прогнозират още от Института за икономически изследвания. “Въпреки това оставаме с най-ниските доходи в общността”, обобщава експертът.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *