post

С приемане Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, държавата ще облекчи режима за наемене на чужди работници, съобщава Министерството на икономиката. Очаква се правилникът да бъде да бъде приет от Министерски съвет другата седмица.

Министърът на икономиката Емил Караниколов е провел среща с представители на бизнеса и работодателските организации, на която са били обсъдени мерки за облекчаване на административната тежест, недостига на човешки ресурси и насърчаване на икономическия растеж.

Предвижда се да се ускори издаването на визи на чужди работници до седем дена от подаването на искане от работодателя. Очаква се да отпадне изискването за представяне на документи за правоспособност, квалификация и превод на диплома, ще се изискват само паспорт и договор с работодател, също така работодателят ще декларира, че ще осигури жилище на работника, но няма да има пряк ангажимент към това, пише в съобщението.

Ще отпадне и изискването работодателят да представя копие на обяви за търсене на персонал в националните и местни медии, а документи за работа ще могат да се подават не само в София, но и във Варна и Бургас. Обсъжда се също така и удължаване на срока за работната виза до 5 месеца за сезонна заетост, като са концентрирани усилия към подобряване условията на труд и привличане на сезонните работници. На срещата са били осъждани плащанията на задълженията към общините и бюджета и е прието това да става в НАП по места през ПОС терминали.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *