post

Индексът на промишленото производство отбелязва ръст 4.8% през март на годишна база, а спрямо март се понижава с 1.2%. Това става ясно от предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ), съобщава Капитал.

За сравнение – ревизираните нагоре данни за годишното повишение предходния месец показват, че то е най-голямото от април 2014 г., достигайки 6.5%, като фактор за по-високите стойности през последните месеци вероятно е затоплянето в страната, което се отразява положително на производствената активност.

Добивът на суровини обаче се свива с 2% през април спрямо същия период на миналата година, като забавянето идва от понижение на активността в добива на неметални материали, суровини и метални руди. От друга страна, добивът на въглища компенсира част от понижението по линия на другите икономически дейности, като бележи повишение с 18.6% на годишна база. Успоредно с това производството и разпределението на електрическа, топлоенергия и газ също намалява през април (с 4.2%), но отчита повишение спрямо март (с 3.6%).

Факторът, който вдига индекса на промишленото производство нагоре през април, е преработващата промишленост, където промяната е 8.4% в посока нагоре. Най-значителен е ръстът по линия на металните изделия, където влизат стоки като радиатори, кухненски прибори и железария – 43.1% на годишна база, следван от производството на тютюневи изделия и компютърна, комуникационна техника. В същото време значителен спад отчита производството на превозни средства (без автомобили) – 23.5%.

През април нарастват и продажбите на дребно – оборотът в сектора е с 2.1% по-висок от отчетения през същия период на миналата година. Това обаче е значително по-бавен ръст спрямо предходния месец, когато числото беше 6%, като забавянето се наблюдава по линия на всички подсектори. Търговията с фармацевтични и медицински стоки бележи най-голям ръст през април (10.8%), като по този начин измества от челната позиция лидера от март – компютърна и комуникационна техника, където ръстът спада от 20.5% до 9.1%, сочат данните на НСИ.

Допълнително по две категории промяната спрямо година по-рано е отрицателна, като това са поръчки по пощата, телефона или интернет (0.7%) и търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали, която продължава да намалява за осми пореден месец.

Данните от март породиха надежди, че негативните тенденции в строителния сектор се обръщат, но през април показателите тръгват отново надолу. Строителната продукция отчита втори пореден месец на растеж 2015 г. – 2% през април, но се забавя спрямо предходния период, когато повишението бе с 5.3%. Положителната стойност идва от сградното строителство, което нараства с 8.7% на годишна база. В същото време гражданското строителство се свива с 5.4%. Очаква се тази година да бъде благоприятна за сектора поради прогнозите за по-високи правителствени разходи и начало на проекти по европейските програми.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *