post

През май 2017 г. безработицата е 7.1%, с 0.5 процентни пункта по-малко от април, съобщи Агенцията по заетостта, която следи показателя по броя на регистрациите в бюрата по труда.

В сравнение с май миналата година намалението на показателя е с 1.6%.
Броят на регистрираните безработни в бюрата по труда през май е 233 829. Той намалява с 15 635 души спрямо предходния месец, а в сравнение с май 2016 г. – с 52 417 души или 18.3% по-малко.

През май работа са започнали общо 26 750 безработни, от които 22 040 на първичния пазар на труда. В субсидирана заетост са включени 4 710 безработни.

В бюрата по труда са заявени 19 939 свободни работни места на първичния пазар.
От тях частният сектор е обявил 16 408, които са 82.3% от всички заявени свободни работни места на първичния пазар през месеца. В сравнение с май 2016 г. броят на заявените свободни работни места на първичния пазар нараства с 6.3% или с 1174 броя.

Най-много работници се търсят в преработващата промишленост (5 514 свободни работни места); търговията (3 695); хотелиерството и ресторантьорството (3 457); строителството (1 422); селското, горското и рибното стопанство (1 334); административните и спомагателните дейности (934); операциите с недвижими имоти (800); транспорта, складирането и пощите (745); държавното управление (497).

Най-търсените професии сервитьори, бармани, камериери, администратори в хотели. Следват оператори на машини в преработвателната промишленост – шивачи, кроячи, гладачи; квалифицирани работници в промишлеността – заварчици, шлосери, стругари; общи работници в строителството; продавачи и касиери в търговията; шофьори; монтажници; общи работници в промишлеността.

От специалистите с висше образование най-търсени са учителите и преподавателите, следват инженерите, медиците и стопанските специалисти.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *