post

Българска компания подписва договор за финансиране от над 1 милион лева за реализиране на иновативен проект със социална насоченост. Целта му е да бъдат разработени и тествани нови методи, чрез които възрастните хора в неравностойно положение да останат активни, независими и да живеят възможно най-дълго в собствените си домове.

Проектът  Supporting Active Aging through Multimodal coaching (SAAM), което в превод на български означава „Подкрепа на активното стареене чрез многопосочно наставничество“, ще бъде осъществен съвместно с водещи европейски университети, научни институции, хуманитарни и неправителствени организации. Общата му стойност е близо 8 милиона лева. Финансирането се отпуска от бюджета на Европейската комисия по програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“. В програмата кандидатстваха общо 187 проектни предложения, от които са одобрени най-много 7.

Основният фокус е чрез иновативни технологии да се осъществи наблюдение на средата на възрастните хора и такива в неравностойно положение, като се следят здравни показатели, изучават се техните нужди и предпочитания и се изгражда програма за наставничество и тренинг, която ще им помогне да бъдат дейни и самостоятелни за по-дълъг период.

Българската ScaleFocus е единственият софтуерен партньор в проекта. Компанията ще  разработи решение и интегрира смарт технологии, чрез които да се следят денонощно показатели за здравословното състояние на възрастните хора, като информацията ще се събира и анализира на специално изградена за целта онлайн платформа.

Проектът ще бъде осъществен за период от 3 години.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *