post

Браншови организации и институции обсъждат възможностите за намаляване на административната тежест в строително-инвестиционния процес. Те дадоха като пример в това отношение Македония, съобщи inews.bg.

“В съседна Македония са въвели изключително ценни неща”, заяви председателят на Камарата на архитектите в България арх. Борислав Игнатов, цитиран от news.bg. И обясни, че при съседите е въведена система, която изцяло обработва проектите за инвестиционното планиране.

“Няма гишета, няма и опашка”, подчерта арх. Игнатов. Всеки човек, който има достъп до интернет, може да подаде проекта си и да получи разрешение за строеж по имейл. Така се изключва и възможността за протакане или нерегламентирани изисквания.

Председателят на Камарата на строителите в България инж. Николай Станков набеляза няколко основни промени, които биха имали съществено значение в този процес.

В краткосрочен план това е въвеждането на “мълчаливото съгласие” и електронизация на всички процедури, свързани със съгласуване, одобрение на строителни книжа и издаване на строителни разрешения”. В дългосрочен план той изтъкна необходимостта от нормативни промени.

КСБ е разработила 3 законопроекта, които да подменят Закона за устройството на територията. В тях са се постарали да интегрират немския опит в нашия строително-инвестиционен процес. Инж. Станков се надява законопроектите да бъдат придвижени и “да видят бял свят”.

“В процеса на редуциране на административната тежест ще разчитаме основно на регионалното министерство”, заключи той.

“Нашето желание е да облекчим административните режими и на тежестта за бизнеса и гражданите в инвестиционния процес, в устройственото планиране”, увери регионалният министър Николай Нанков и също даде за пример Македония.

Нанков обаче прогнозира, че ще има спорове по някои от въпросите, като например, за мълчаливото съгласие. По думите му темата трябва да бъде прецизирана.

Министърът обяви, че се създава работна група с участието на всички заинтересовани страни за обсъждане на промените. По думите му летните месеци ще бъдат използвани за създаване на добра нормативна база, ще бъдат отчетени и трите законопроекта на КСБ.

Според главния архитект на Столичната община Здравко Здравков принципът за споделена отговорност между проектант и главен архитект е в основата на облекчаването на административната тежест.

“Начинът, гражданите да спрат да комуникират с администрацията, е създаването на максимален брой електронни услуги”, смята той.

Той изтъкна, че от няколко месеца работи система за инвидидуални административни актове. В момента всичко се издава по електронен път, цялото досие на обекта се събира на едно място.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *