post

Приходите от международен туризъм в България за периода януари-март 2017 г. възлизат на над 731 млн. лв. Ръстът спрямо същия период на 2016 г. е 18,3% по данни за тримесечието на БНБ, публикувани на сайта на Министерството на туризма.

Разходите на българи в чужбина за първите три месеца на тази година възлизат на 525,1 млн. лв. Ръстът спрямо януари-март 2016 г. е 36%.

Приходите от международен туризъм в текущата сметка на платежния баланс през 2016 г. възлизат на 3,28 млрд. евро, което е с 15,7% повече в сравнение с 2015 г., сочат данните на годишна база.

Разходите на българските граждани за пътувания в чужбина през 2016 г. са общо 1,22 млрд. евро, или с 21,9% повече спрямо 2015 г.

Над 8,2 млн. чуждестранни туристи са посетили България през миналата година по данни на Министерството на туризма.

Това лято България очаква 10% ръст на чуждестранните туристи.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *