post

Столичната общината обяви обществена поръчка за ремонт на една четвърт от Западния парк в София. Търгът е с прогнозна стойност 8.5 млн. лева без ДДС, като средствата се осигуряват по оперативната програма “Региони в растеж” 2014-2020г.

В обхвата на предвидените ремонтни дейности попадат 530 декара от парка, който е с обща площ от 2000 декара, като е вторият най-голям парк в София след Борисовата градина. Според поръчката ще бъдат подновени настилките, пейките, кошчетата за отпадъци, информационните табели, водните обекти и отводнителните системи. Ще бъде изградено ново осветление, видеонаблюдение, детски площадки. Новите настилки ще бъдат от гранитни плочи и павета, бетон и пясък.

Няколко нови обекта ще бъдат изградени, които са определени като “знаковите места в парка”. Това са главният вход на парка от към бул.”Сливница”, езерото и алпинеумът в близост до него, сухият фонтан, където се пресичат двете основни алеи, детската площадка. В парка ще бъдат изградени и Розариум, зелено училище, пикник кът, площадка за разхождане на кучета.

Офертите на кандидатите ще бъдат оценявани с до 100 точки, с по 50 точки за цената и техническото предложение. Крайният срок за подаване на оферти в конкурса е 14 август.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *