post

Проектът по създаването на план за развитието на София до 2050 г., или т.нар. Визия за София, има блог, в който гражданите ще могат да получават информация за процеса и да дават свои идеи, съобщава Дневник.

Създаването на дългосрочна концепция за развитието на градската среда бе задача, която Столичният общински съвет възложи на главния архитект на София Здравко Здравков през септември миналата година. Тогава бе създаден координационен екип, който да направи първоначалните проучвания за “Визията за София”. Като част от процеса се проведоха редица срещи с граждани, анкета, а резултатите и анализите бяха достъпни в интернет и отворени за допълнения от граждани.

Ръководител на координационния екип е архитект Любо Георгиев, който вчера съобщи във “Фейсбук”, че е бил избран за нов директор на общинското предприятие “Софпроект” – Общ устройстен план”. Конкурсът за поста бе обявен на 8 юни, а кандидати бяха и архитектите Беата Цонева и Ангел Янев. Проектантите от “Софпроект” са автори на общия устройствен план на София от 2009 г. и също ще участват в изработването на “Визията за София”.

Любо Георгиев е бивш директор на One Architecture week и беше част от външната комисия от експерти, които наблюдаваха конкурса, при който Здравко Здравков бе избран за главен архитект на София.

От концепцията, с която Георгиев е спечелил конкурса, се вижда, че той има желание да реформира “Софпроект” така, че общинското предприятие да започне да се занимава с анализи и събиране на данни, а не с проектиране и създаване на устройствени планове. Пред “Дневник” той каза, че иска “Софпроект” да стане организация, която “да знае точно какво се случва в градската среда и да може да дава информиран съвет за развитието на града”.

За да постигне тези цели, Георгиев е предложил да бъдат създадени системи за постоянен анализ на средата и за постоянен диалог с различни участници в етапите на планирането. Той предлага и в “Софпроект” да бъдат привлечени експерти, сред които такива по архитектура с фокус върху културното наследство, градското планиране, софтуерното разработване и поддръжка на системи за комуникация, транспортно планиране с профил велосипедно и пешеходно движение, екология.

В блога на “Визия за София” гражданите ще могат да се запознаят с основните теми на концепцията за развитието на столицата – “Хора”, “Идентичност и култура”, “Транспорт и мобилност”, “Околна среда”, “Градска среда”, “Икономика”, “Управление”. Всяка от тях ще търси решение на конкретни проблеми и постигане на определени цели, свързани с културното наследство и градската идентичност, пешеходната свързаност и велосипедния транспорт, разширяването на публичните пространства, по-доброто използване на водните ресурси.

Тези, които имат желание, могат да се регистрират с електронната си поща, за да получават актуална информация за проекта, както и да участват в етапите на планирането.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *