post

Дейността на държавното дружество „Напоителни системи“ продължава да е финансово затруднена – това става ясно от отчет за второто тримесечие на годината, което приключва със загуба от 3 млн. лв. Подобен бе резултатът и през първото тримесечие, когато бе отчетена загуба от 3,2 млн. лв.

14,8 млн. лева са приходите към второто тримесечие на 2017 г. Приходите от напояване са 4,2 млн. лв., а от промишлено водоподаване 2,9 млн. лв.

Отчетените средства по поддръжката на обектите за опазване от вредното въздействие на водите са 5,9 млн. лв. без ДДС.

Разходите към 30 юни са 17,8 млн. лв., от които 12,1 млн. лв. за заплати и осигуровки, 1,7 млн. лв. за материали и 1,7 млн. лв. за външни услуги.

Счетоводният финансов резултат е загуба от 3 млн. лв.

4,7 млн. лв. без ДДС са начислените вземания от агроминистерството.

На дружеството не са възстановени значителни средства от минали години за охрана и поддръжка на язовирите, безплатна поливка от 2009 г. и други разходи.

Поради неосъщественото финансиране дейността на дружеството е затруднена, се казва в отчета.

Непрекъснато постъпват запори по банковите сметки, ежедневно се провеждат срещи и се сключват споразумения за разсрочване на задължения.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *