post

Заповедта на министъра на околната среда и водите Нено Димов, ограничаваща дейностите в защитена зона “Калиакра”, засега остава в сила. След време ще бъде издадена нова заповед, която ще е прецизирана според решението на съда на ЕС, съобщи БТА след проведена среща с всички заинтересовани страни по проекта за интегрирания план на защитените зони в района на Калиакра.

Планът за управление на защитената зона „Калиакра“ от петък трябва да започне да се разглежда, каза министър-председателят Бойко Борисов, който също взе участие в срещата.

Планът за управление на защитената зона ще бъде направен с консенсус за защита на природата и икономическите интереси на хората, каза министърът на околната среда и водите Нено Димов.

До края на седмицата по казуса “Калиакра” ще се направят четири работни групи, които да обсъждат специфичните проблеми в енергетиката, земеделието, рибарството и строителството в района. Тези работни групи ще предложат и проект на План за управление на защитената зона. Срок за изготвяне на този план засега няма, уточни Димов.

Ще защитим интересите на данъкоплатците и няма да се стига до плащане на глоби и санкции, каза Димов. България е осъдена в началото на 2016 година заради изградените в защитена зони ветро- и соларни паркове. Засега няма да се налага премахването на тези инсталации, посочи министърът.

Хората, които ще търпят загуби от спазване на правилата в защитената зона, ще бъдат компенсирани. След изготвяне на точна кадастрална карта ще се прецени кои ще получат други земеделски парцели, и кои – други обезщетения, каза министър Димов.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *