post

През май 2017 г. износът на България за ЕС нараства с 19.5% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2 864.4 млн. лева. Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Белгия, които формират 68.9% от износа за държавите – членки на ЕС.

Най-голям ръст е отбелязан в секторите „Минерални горива, масла и подобни продукти” (42.9%) и „Артикули, класифицирани главно според вида на материала” (34.3%). Най-значителен спад се наблюдава в сектор „Храни и живи животни” (7.7%), съобщава НСИ.

Вносът на България от ЕС през периода януари – май 2017 г. се увеличава с 13.0% спрямо същия период на 2016 г. и е на стойност 14 912.7 млн. лв. по цени CIF (табл. 1 и 2 от приложението). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Испания и Гърция.

През май 2017 г. вносът на България от държавите – членки на ЕС, нараства с 20.0% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3 154.2 млн. лева.

Най-голямо процентно увеличение е отчетено в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти” (66.4%). Намаление се наблюдава единствено в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн” (9.8%).

Външнотърговското салдо (износ FOB – внос CIF) на България с ЕС за периода януари – май 2017 г. е отрицателно и е на стойност 1 629.7 млн. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно и е в размер на 914.2 млн. лева.

Търговия с трети страни

През периода януари – юни 2017 г. износът на България за трети страни се увеличава с 25.4% в сравнение със съответния период на предходната година и е на стойност 8 798.8 млн. лева.

Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Руската федерация, Сърбия, Египет и бившата югославска република Македония, които формират 51.4% от износа за трети страни.

През юни 2017 г. износът на България за трети страни нараства с 23.1% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 554.4 млрд. лева.

Най-сериозен ръст е отбелязан в секторите „Артикули, класифицирани главно според вида на материала” (55.6%) и „Разнообразни готови продукти” (47.0%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Храни и живи животни” (7.7%).

Вносът на България от трети страни през периода януари – юни 2017 г. се увеличава с 33.0% в сравнение със съответния период на предходната година и е на стойност 10 412.1 млн. лева (по цени CIF) (табл. 1 и 2 от приложението). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция и Китай.

През юни 2017 г. вносът на България от трети страни нараства с 25.1% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 764.2 млрд. лeвa.

Най-голямо процентно увеличение е отчетено в секторите „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)“ (86.4%) и „Минерални горива, масла и подобни продукти” (46.0%).

Външнотърговското салдо (износ FOB – внос CIF) на България с трети страни през периода януари – юни 2017 г. е отрицателно и е в размер на 1 613.3 млн. лева (табл. 1 от приложението). По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно и е на стойност 1 100.2 млн. лева.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *