post

Правителството прехвърли безвъзмездно на община Созопол правото на собственост върху два имота с обща площ 4 дка в с. Равадиново. Терените ще се използват за изграждане на ново спортно игрище с изкуствена трева и спортни съоръжения. Съществуващата към момента спортна площадка е полуразрушена и не отговаря на действащите норми.

Община Хасково получава от държавата безвъзмездно собственост имот с площ от 2,6 дка в общинския център. Теренът ще бъде използван за създаването на еко-класна стая за учениците от паралелките с профил „Природни науки“ на Природо-математическата гимназия „Акад. Боян Петканчин“.

С три други решения правителството даде съгласието си „Български пощи“ ЕАД да продаде имоти на дружеството в Русе, Сливен и София.

В Русе и Сливен чрез търг с тайно наддаване ще бъдат продадени гаражни помещения с обща площ от 100 кв. м, както и 2622 идеални части от поземлен имот с обща площ 8783 кв. м и четири сгради в него. В София чрез пряко договаряне със съсобственика на имота „Петтас България“ АД ще бъдат продадени неизползвани производствени постройки и складове на бул. „Ломско шосе“ №205.

Имотите не са необходими за изпълнение на основните дейности на „Български пощи“ ЕАД и тяхната поддръжка е свързана с неоправдани разходи. Продажбата им е мярка за постигане на финансова стабилност на дружеството.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *