post

Цялостна промяна на пешеходните настилки в централната част на града предвижда проектът „Рехабилитация и нови пространствени решения на пешеходната зона в централна градска част и рехабилитация на площад „Тодор Кирков“ кв. „Вароша“, гр. Ловеч“. С бюджет от близо 7 млн. лв. ще бъдат ремонтирани и трите площада в града.

В рамките на проекта със срок до края на месец март 2019 г. ще бъде положено ново озеленяване и ще бъде обновено градското обзавеждане със зони за спорт и младежки дейности. Ще бъдат монтирани и три нови фонтана.
С финансиране от управляваната от Министерството на регионалното развитие и благоустройството Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 ще бъде ремонтирана и скулптурната композиция пред съдебната палата в града.

Предвижда се да бъде въведено енергоспестяващо осветление, а рампи да направят средата по-достъпна.
Проектът включва още и ремонт на площад „Тодор Кирков“ в стария квартал „Вароша“ и осигуряване на функционална връзка на възрожденския район с централната градска част.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *