post

България е на 15-о място в ЕС по брой легла в средствата за подслон – хотели, хижи, къщи да гости. Това показват данни на Евростат. През 2016 г. в нашата страна се предлагат 328 264 легла, представлява съвсем малък ръст спрямо предходната 2015 година, когато са били регистрирани 322 465 броя.

Румъния е единствената държава с по-голяма площ и население от България, в която туризмът разполага с по-малко легла от България. За 2016 г. в северната ни съседка са били налични 326 098 легла.

Останалите държави зад нас в класацията са значително по-малки по площ и население от България, като Словакия (183 903), Словения (113 157), Литва (77 024), Люксембург (63,862), Латвия (47 083).

На челно място в класацията е Франция с 5 133 645 легла или 16.5% от всички предлагани легла в ЕС. На второ място е Италия (4 942 187 броя и 15.6%), а трета е Испания (3 515 810 броя и 11.3%).

Общо в ЕС през 2015 година са регистрирани 31 178 895 легла (данните за 2016 година все още не са обобщени от Евростат)

Данните за България може би се разминават съществено с посочените от статистическата служба на ЕС, като се има предвид, че преди три години собствениците на хотели в Слънчев бряг се хвалеха, че предлагат около 250 000 легла. Не влезлите в официалната статистика легла са в средства за подслон, които не са регистрирани в съответната община и не плащат туристически данък. М

ного сгради за подслон, особено по Черноморието, работят като ваканционни селища със собственици физически лица, които също не се регистрират, ако не се отдават под дългосрочен или краткосрочен наем.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *