post

В края на юли депозитите на неправителствения сектор в българската банкова система са в размер на 69,170 млрд. лева (71,5% от прогнозния БВП), като годишното им увеличение е с 5,4% след растеж с 5,6% през юни, показват данни на БНБ.

Депозитите на нефинансовите предприятия са в размер на 19,986 млрд. лева (20,7% от БВП), нараствайки на годишна база с 10,3 на сто след тяхно повишение с 9,7% през предходния месец.

В същото време депозитите на финансовите предприятия намаляват със 17,7% на годишна база след понижение с 15% през юни и достигат 3,159 млрд. лева (3,3% от БВП). През юли депозитите на домакинствата и НТООД (Нетърговски организации, обслужващи домакинствата) са в размер на 46,025 млрд. лева (47,6% от БВП), като се увеличават на годишна база с 5,3% след растеж с 5,7 на сто през юни.

Кредитите за неправителствения сектор в края на юли са в размер на 52,461 млрд. лева (54,2% от БВП) спрямо кредити за 52,081 млрд. лева през юни (53,8% от БВП), като нарастват на годишна база с 4,5% (спрямо юни 2016 година). Според данните на БНБ кредитите за нефинансови предприятия се повишават към края на юли с 2,8% на годишна база след повишение с 2,1% през юни и достигнат 31,344 млрд. лева (32,4% от БВП).

Кредитите за домакинства и НТООД са в размер на 19,230 млрд. лева (19,9% от БВП), като спрямо юли 2016 година те се увеличават с 5,5% след повишение с 6% през предходния месец. В края на отчетния месец жилищните кредити са за 9,161 млрд. лева и нарастват на годишна база с 4,9% (при годишно увеличение с 4,4 на сто през юни 2017-а), докато потребителските кредити възлизат на 7,6387 млрд. лева и са с 4,9 на сто над нивата през юли 2016 година след тяхно повишение с 4,6% месец по-рано.

В края на юли кредитите, предоставени на финансови предприятия, са в размер на 1,886 млрд. лева (1,9% от БВП), нараствайки на годишна база с 28,5% след тяхно повишение с 26,5% през юни 2017-а.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *