post

Строителната продукция расте със 7.9% през юли в сравнение със същия месец на предходната година. Това показват календарно изгладените данни на Националния статистически институт.

Спрямо юни ръстът е далеч по-скромен – едва 0.6%.

Годишният ръст е движен основно от сградното строителство, което се повишава с 15.9%, докато при инфраструктурното строителство има свиване с 0.9%.

В сравнение с юни сезонно изгладените данни показват 1.5% ръст при строителството на сгради, а при инфраструктурата отново има свиване – с 0.7%.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *