post

През периода януари – юли 2017 г. износът на България за трети страни се увеличава с 18.9% в сравнение със съответния период на предходната година и е на стойност 10.3 млрд. лева, показват данните на Националния статистически институт (НСИ). Основни търговски партньори на България са Турция, Русия, Китай, Сърбия, Македония и Египет, които формират 51.1% от износа за трети страни. Общо експортът за ЕС и за трети страни расте за година с 13.8%.

За година най-голям ръст е отбелязан в секторите “Артикули, класифицирани главно според вида на материала” (52.9%) и “Разнообразни готови продукти” (38.2%). Най-голям спад се наблюдава в сектор “Храни и живи животни” (16.5%).

Вносът на България от трети страни през седемте месеца на годината се увеличава с 29.9% в сравнение със съответния период на предходната година и е на стойност 12.1 млрд. лева. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Русия, Турция, Китай и Сърбия.

Най-голямо процентно увеличение е отчетено в секторите “Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)” (82.3%) и “Минерални горива, масла и подобни продукти” (40.2%).

Външнотърговското салдо на България с трети страни през периода е отрицателно и е в размер на 1.8 млрд. лв.

Общо за ЕС и трети страни през седемте месеца са изнесени стоки общо на стойност 29.8 млрд. лв. и в сравнение със съответния период на предходната година износът се увеличава с 13.8%.

Внесените стоки са за 33.192 млрд. лв., или със 17% повече спрямо същия период на 2016 година.

Общото външнотърговско салдо е отрицателно и е на стойност 3.4 млрд. лв.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *