post

Правителството прехвърли на пет общини държавни имоти. Те са необходими на общините за реализиране на дейности от значение за местните общности, съобщи пресцентърът на Министерския съвет.

На Община Доспат се прехвърля собствеността върху два имота с обща площ 7,9 дка за изграждането на улица. Чрез нея ще се осигури достъп до площадката за компостиране и предварително третиране на твърди битови отпадъци в местността Гайтанина край село Барутин. С реализирането на проекта общините Девин, Борино, Доспат, Сатовча и Сърница ще имат напълно завършен цикъл за преработка на твърди битови отпадъци.

Община Ковачевци получава безвъзмездно имот за закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци. Теренът с площ 5 дка се намира в землището на село Ковачевци и към момента се използва за сметище.

С получен от държавата имот Община Мадан ще изгради инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими битови отпадъци и инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци за общините Мадан, Златоград и Неделино. Имотът се намира в село Шаренска.

Детски кът ще бъде изграден в Берковица с безвъзмездно получен от държавата имот. Теренът е част от поземлен имот, намиращ се на ул. „Г. С. Раковски“ в града. Той е в близост до жилищни сгради, училище и до оживени улици.

Община Симитли получава терен от 1,4 дка за осигуряване на достъп до района на ЖП гарата в града.

На МВР е предоставено правото на управление върху помещения на третия етаж на административна сграда в Балчик, който до момента се ползва от Министерството на правосъдието. Чрез тях ще се обезпечи нуждата на МВР-Добрич от помещения за задържане и настаняване на задържани лица.

За срок от пет години Висшият съдебен съвет получава за управление втория етаж от старата сграда на Професионалната гимназия „Братя Евлоги и Христо Георгиеви“ в Карлово. Имотът е публична държавна собственост и се предоставя на ВСС във връзка с неотложни ремонтни дейности в сградата на Районен съд – Карлово и необходимост от релокация на магистратите и служителите му.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *