post

Отворени са ценовите оферти на допуснатите участници в обществената поръчка за проектиране, изграждане и въвеждане на електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа. Това съобщиха от пресцентъра на Агенцията “Пътна инфраструктура” /АПИ/.

Едната ценова оферта е на консорциум “Капш трафик солюшънс”, в който участват: “Капш телематик технолоджис България” ЕАД, “Капш телематик сървисиз” ООД, Полша, “Капш трафикком” ЕООД, Италия, и “Капш трафикком транспортейшън”, ЕАД, Испания ТРАФИККОМ ТРАНСПОРТЕЙШЪН” ЕАД, Испания. Тя е за 149 997 000 лв. без ДДС.
Втората оферта е на консорциум “Тол България”, в който са “Телелинк” ЕАД, “Сиенсис” АД и “Сирма солюшънс” АД и е за 193 500 000 лв. без ДДС.

Срокът за изпълнение на обществената поръчка е 19 месеца. Индикативната й стойност е 200 млн. лева без ДДС. Изграждането на тол системата ще бъде за сметка на избрания изпълнител. След успешното й внедряване той ще възвърне своята инвестиция с пари от събраните приходи, посочват от АПИ.

Предстои в кратък срок тръжната комисия да излезе с протокол и класиране на участниците в обществената поръчка въз основа на получената комплексна оценка на офертите на участниците, която включва оценка на техническото и ценово предложение. Възложителят АПИ ще се произнесе с решение за избор на изпълнител в законно установените срокове.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *