post

През юли 2017 г. износът за ЕС се увеличава с 10.7% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3 123.1 млн. лв., а нарастването на вноса се забавя до 2.5% и е на стойност 2 996.6 млн. лева. Това показват обявените днес данни от Националния статистически институт (НСИ).

През периода януари – юли 2017 г. износът на България за ЕС се увеличава с 11.2% спрямо същия период на 2016 г. и по този начин продажбите на български стоки в Съюза достигат 19,4698 млрд. лева при 17,5 милиарда лева през същия период на миналата година, а вносът от ЕС се е увеличил с 10.7% и е на стойност 21,064 млрд. лева.

Най-голям ръст през първите седем месеца спрямо 2016 г. отбелязва секторът на горивата (32.7%), следван от “Артикули, класифицирани главно според вида на материала” (31.4%). Същевременно намаляват продажбите на напитки и тютюн (16.2%) и сурови материали, негодни за консумация (4.2%).

Износът към Германия, която е най-големият търговски партньор на България, нараства с 19.2% на годишна база към юли, като така достига 4.1 млрд. лв. Вносът от страни от ЕС нараства със значително по-нисък темп спрямо този на износа през юли (2.5%), но въпреки забавянето търговското салдо със съюза остава отрицателно в размер на 591.4 млн. лв. от началото на 2017 г.

Основните ни търговски партньори – Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Белгия, формират 68.6% от износа за държавите – членки на ЕС.

Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Испания и Гърция, сочат още данните на НСИ за юли 2017 година.

При вноса от ЕС през периода януари – юли 2017 г. в сравнение със същия период на 2016 г. най-голямо процентно увеличение е отчетено в секторите „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)” (45.6%) и „Минерални горива, масла и подобни продукти” (43.8%). Намаление се наблюдава единствено в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн” (2.0%).

Външнотърговското салдо (износ FOB – внос CIF) на България с ЕС за периода януари – юли 2017 г. е отрицателно и е на стойност 1 595.4 млн. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно и е в размер на 591.4 млн. лева.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *