post
Столична община предлага на обсъждане куп забрани, “на които трябва да се подчиняват всички физически лица и фирми, които пребивават в София“.
Списъкът води забраната да се вдига шум от домашни дейности и от съседи в жилищни сгради, който нарушава обществения ред и спокойствието на гражданите, включително за религиозни, политически и търговски цели.

Следобедната почивка от 14.00 до 16.00 ч. е потвърдена за всеки ден със забрана да се пускат озвучителни уредби, шумни апарати и почистващи апарати, като прахосмукачки. От 22.00 до 08.00 ч. пускането им се забранява.

Същите ограничения се предлагат и за свиренето на музикални инструменти, пеенето за обучение, репетирането.

Една от нововъведените забрани е употребата на пиротехнически изделия – фойерверки от категория 1 от 22.00 часа до 08.00 часа.

Това са фойерверки за увеселителни цели, при използването на които съществува много ниска степен на опасност и пренебрежимо ниско ниво на шум и които са предназначени за употреба в ограничени пространства, включително жилищни сгради.

В тази категория са любимият на малки и големи бенгалски огън (в различни разновидности), разни пукащи пръчици, гърмящи топчета, драконови яйца, конфети, бездимни фонтани и др. п.

В София ще е забранена употребата на алкохолни напитки по улици, паркове, градинки, тротоари, площади, която води до нарушаване на обществения ред и спокойствието на гражданите.

Забранява се миенето на стъкла на МПС, продаването на вестници и др. развлекателна и атракционна дейност по кръстовища и улици.

Общината предлага да се забрани оскверняването на паметници, паметни плочи, барелефи “чрез извършване на непристойни действия”.

По стените, фасадите на сградите, оградите и пътните съоръжения няма да може да се рисува, пише или драска.

Не са забравени и уличните музиканти. Забранява се ползването на общински имоти за артистични изяви на улични музиканти, певци, артисти и др. самодейци, освен ако за това има издадено разрешение от кмета на района или от упълномощено от него лице. самите районни кметове ще определят места за подобни творчески изяви.

Собствениците или наематели на апартаменти или обекти в жилищни и административни сгради, болници и др. както и фирмите, които поставят климатици, ще бъдат задължени да отведат отделящият се конденз, така че да не се стича по тротоари, проходи и др. обществени места.

Със предложени забрани е и “изтупване, изтръскване, изхвърляне на отпадъци и предмети и изливане на течности от балкони или прозорци на сгради”.

По всяка вероятност ще бъдат забранени всякакви строително-монтажни работи след 22.00 часа (до 08.00 ч.), както и през почивни и празнични дни.

Столичният инспекторат е водещият контролен орган по спазване на забраните. Контролни функции ще имат и специализирани служби към Общината. За неспазване на забраните са предвидени сериозни глоби и (или) имуществени санкции.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *