post

Индексът на продукцията в сектор Строителство през август, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 0.9% над равнището от предходния месец, сочат предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ).

На годишна база – в сравнение със същия месец на 2016 г., календарно изгладеният индекс на строителната продукция се увеличава с 9.0%.

През август 2017 г. индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонно изгладени данни, е над равнището от предходния месец, като продукцията от сградното строителство се увеличава с 1.4%, а от гражданското/инженерното строителство – с 0.2%.

На годишна база ръстът на строителната продукция през август 2017 г., изчислен от календарно изгладени данни, се определя от положителния темп на сградното строителство, където нарастването е с 16.9%, а на гражданското/инженерното строителство – с 0.1%.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *