post

Цените на жилищата в еврозоната са нараснали през второто тримесечие на 2017 година с 1,5% спрямо първото тримесечие и с 3,8% спрямо година по-рано, показват данни на Евростат.

В рамките на ЕС жилищните цени се повишиха през второто тримесечие на 2017 година с 1,8% на тримесечна база и с 4,4% спрямо второто тримесечие на 2016 година.

Данните на Евростат показват, че цените на жилищата в България нарастват през второто тримесечие на 2017 година спрямо година по-рано с 8,6%, изпреварени единствено от Чешката република (ръст с 13,3%), Ирландия (с 10,3%), Литва (с 10,2%) и Латвия (с 9,6%). В същото време спад при цените на жилища на годишна база е отчетен единствено в Италия (-0,2%).

Цените на жилища в България се повишават през второто тримесечие на 2017 година с 2,4% спрямо предходното тримесечие, когато се повишиха с 1,9%.

За последно жилищните цени в нашата страна се понижиха на тримесечна база през третото тримесечие на 2015 година, когато те се понижиха с 0,5 на сто.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *