post

Комисията за финансов надзор предлага нова услуга – пряк телефон, чрез който гражданите и бизнесът ще могат да получават отговори на въпросите си за своите права в отношенията с небанковите финансови институции.

На телефон 0800 40 444 от 9.00 до 17.30 в работни дни сътрудници на комисията ще отговарят на въпроси за правата на гражданите в отношенията им със застрахователните компании и пенсионноосигурителните дружества, търговията на капиталовия пазар и боновите книжки от масовата приватизация и други. Ще се приемат и запитвания от компании в секторите, за които отговаря комисията.

Сътрудниците на Информационния център ще посрещат и гражданите, които идват с въпроси на място в КФН.

Екипът на Информационния център на КФН е избран измежду най-изявените студенти от финансовите, икономически и юридически специалности на няколко университета след интензивно специализирано обучение и изпит.

С откриването на този център КФН възнамерява да защитава още по-ефективно потребностите на потребителите на финансови услуги.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *