post

С 624 милиона лева ще бъдат реализирани проекти по оперативната програма “Региони в растеж” за подобряване на материално-техническата база в детски градини, училища и университети, обяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков. Той и министърът на образованието и науката Красимир Вълчев представиха дейностите за образователна инфраструктура по ОП “Региони в растеж”, като за тези дейности МОН е бенефициент по осем договора за безвъзмездна финансова помощ.

Акцентите във финансирането са върху основното, предучилищното и професионалното образование, каза министър Нанков. Той обясни, че тези 624 милиона лева са разпределени в 72 общини, които са бенефициенти, участват също МОН, Министерството на младежта и спорта, и Министерството на културата. Ще се извърши модернизация на материално-техническата база в общо 416 учебни заведения, в които се обучават 255 269 деца и младежи, съобщи министър Нанков. По думите му за всяко от тези деца “се пада инвестиция от 2444 лева”, като целта на правителството е подкрепата на основния му приоритет – образованието, и създаването на здравословна учебна среда.

“За професионалните училища е осигурен бюджет от 166 милиона и 500 хиляди лева, при само 10 милиона лева в предишния програмен период”, каза министър Николай Нанков. Той уточни, че ще бъдат ремонтирани 144 професионални училища, като 102 от тях са с бенефициент МОН, а останалите 42 – са с бенефициенти общините.
Тези 144 професионални гимназии, които ще получат финансиране, представляват близо 40 процента от професионалните гимназии у нас, но в тях учат близо 55 процента от учениците, каза образователният министър Красимир Вълчев. По думите му “сега има около 16 пъти повече средства, насочени към професионалното образование, заради политическия приоритет, даден за него, но и заради важността му за икономиката”. Сред професионалните училища, които ще бъдат ремонтирани, са технически, земеделски и ветеринарни гимназии, както и училища по туризъм, икономика и строителство, обясни министър Вълчев. Той уточни, че професионалните гимназии са от всички 28 области в страната.

По програмата тези 102 професионални гимназии към МОН ще бъдат финансирани с над 112 милиона лева, съобщи министър Вълчев. Той каза, че трябва да бъде подобрена цялостната образователна среда в тези училища, включваща саниране на сградите, ремонти на покривите, смяна на дограмите, подмяна на инсталациите, вътрешни ремонти и доставка на специализирано оборудване за професионалните гимназии, както и инвестиции в спортната им инфраструктура. В осем гимназии ще бъдат изградени нови физкултурни салони, в 59 гимназии ще бъдат ремонтирани физкултурните им салони, в 67 гимназии ще бъдат ремонтирани спортните им площадки, а в 79 гимназии – дворовете, информира образователният министър. Той каза, че по-голямата част от тези ремонти дейности се очаква да бъдат направени от май до септември на 2018 г.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *