post

В края на септември в банките е имало 775 депозити на домакинства с над 1 млн. лв. В тях е имало близо 1.851 млрд. лева, отчете БНБ. Броят им е нараснал с 61.

Депозитите на сектори “Нефинансови предприятия” и “Домакинства и Нетърговски организации, обслужващи домакинствата” (НТООД) са 10.566 млн. броя в края на септември 2017 година. Те намаляват с 3.6 на сто спрямо септември 2016 г., съобщава пресцентърът на Българската народна банка.

Общият размер на депозитите e 67.509 млрд. лева и нараства с 8.2 на сто на годишна база. В края на септември 2017 г. спрямо края на предходното тримесечие броят на депозитите намалява с 0.7 на сто, а размерът им се повишава с 3.2 на сто, отчита БНБ.

Депозитите на сектор “Нефинансови предприятия” са 613 хиляди в края на септември 2017 г., като броят им се увеличава с 5 на сто спрямо края на същото тримесечие на 2016 година. В края на третото тримесечие на 2017 г. тези депозити са в размер на 21.102 млрд. лв. и на годишна база нарастват с 13.5 на сто. Спрямо края на юни 2017 г. броят им нараства с 1.0 на сто, а размерът им – с 7.5 на сто.

В края на третото тримесечие на 2017 г. броят на депозитите на сектор “Домакинства и НТООД” е 9.954 милиона като намалява на годишна база с 4.1 на сто. Размерът на тези депозити е 46.407 млрд. лв. в края на септември 2017 г., като нараства с 5.9 на сто на годишна база. В края на септември 2017 г., спрямо края на предходното тримесечие, броят на тези депозити намалява с 0.8 на сто, а размерът им се повишава с 1.3 на сто.

В края на септември в банките е имало 775 депозити на домакинства с размер над един милион лева. В тях е имало близо 1.851 млрд. лева. На годишна база броят на депозитите на домакинствата с над един милион лева се увеличават с 61, а парите в тях – с над 106 млн. лева.

В 1283 депозита с размер между 500 хиляди и един милион лева домакинствата са оставили на съхранение в банките общо над 881 милиона лева. В 7865 депозита с размер между 200 000 и 500 хиляди лева домакинства са събрали към два милиарда и 178 милиона лева. В депозити между 100 000 и 200 хиляди лева са събрани над шест милиарда 165 милиона лева, а в депозити между 50 000 и 100 хиляди лева се държат над 7.332 милиарда лева.

Кредитите на сектори “Нефинансови предприятия” и “Домакинства и НТООД” са 2.784 млн. броя към края на третото тримесечие на 2017 г. На годишна база броят им нараства с 0,9 на сто. Общият им размер e 51.096 млрд. лева, като се повишава с 4.2 на сто годишно.

В края на септември 2017 г., спрямо края на предходното тримесечие, броят на тези кредити се повишава с 0.7 на сто, а размерът им – с 1.4 на сто. Кредитите на сектор “Нефинансови предприятия” са 152 хил. броя в края на третото тримесечие на 2017 г. Броят им нараства на годишна база с 8.7 на сто, а размерът е 31.585 млрд. лева и нараства с 3.1 на сто.

Спрямо края на предходното тримесечие броят на кредитите на сектор “Нефинансови предприятия” нараства с 0.3 на сто, а размерът им – с 1.6 на сто. В края на септември 2017 г. броят на кредитите на сектор “Домакинства и НТООД” се увеличава с 0.4 на сто на годишна база, като достигат 2.632 млн. броя. Размерът им нараства на годишна база с 5,9 на сто, достигайки 19.511 млрд. лева. В края на септември 2017 г. в сравнение с края на юни 2017 г. броят на тези кредити нараства с 0.7 на сто, а размерът им се увеличава 1.3 на сто.

Домакинствата имат 280 кредита над един милион лева, в които дължат над 436 млн. лева. През септември 2016 година домакинствата са имали 107 кредита с размер над един милион лева, в които са дължали на банките 185 милиона лева. В 762 кредита с размер между 500 хиляди и един милион лева домакинствата трябва да връщат на банките близо 531 милиона лева. Кредитите на домакинствата до 1000 лева са 1 386 881 хил. броя, в които дължат близо 474 млн. лева, сочат данните на БНБ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *