post

Промишленото производство през септември се увеличава с 3.2% спрямо година по-рано, сочат данните на Националния статистически институт. В сравнение с август повишението е с 0.3%.

На годишна база най-голям ръст е отчетен в добивната промишленост – със 7.7%, и в преработващата промишленост – с 4.3%. Спад е регистриран в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 3.5%.

По-значително увеличение в преработващата промишленост спрямо предходната година се наблюдава при: производството на основни метали – с 28.1%, производството на машини и оборудване с общо и специално предназначение – със 17.9%, производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета – с 14.2%, производството на изделия от каучук и пластмаси – с 13.9%. Намаление е отчетено при: обработката на кожи; производството на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм – с 12.5%, производството на метални изделия, без машини и оборудване – със 7.9%, производството на облекло – с 6.6%, производството на мебели – с 5.7%.

През септември увеличение спрямо предходния месец е регистрирано в преработващата промишленост – с 0.6%, а намаление е отчетено в добивната промишленост – с 0.8%, както и в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 0.5%.

По-значителен ръст в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на превозни средства, без автомобили – с 11.0%, ремонта и инсталирането на машини и оборудване – с 10.3%, производството на напитки – с 6.3%, производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета – с 5.8%. Спад е регистриран при: производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти – с 12.9%, производството на химични продукти – с 9.3%, производството на метални изделия, без машини и оборудване – с 5.7%, производството на тютюневи изделия – с 4.1%.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *