post

Брутният вътрешен продукт (БВП) на еврозоната се е увеличил с 0.6 на сто през третото тримесечие спрямо предходното. Същият растеж е постигнал и ЕС, съобщава Дневник.

През второто тримесечие на 2017 година БВП и на страните, въвели единната валута, и общо на 28-те се е увеличил с 0.7 на сто на тримесечна основа.

В сравнение със същото тримесечие на предишната година според сезонно изгладените данни, БВП е нараснал с 2.5 на сто в еврозоната и пак с толкова в 28-те през третото тримесечие на 2017 година след съответно 2.3 на сто и 2.4 на сто през предходното тримесечие.

За сравнение през третото тримесечие на годината БВП на САЩ е нараснал с 0.7 на сто спрямо предходното тримесечие след отчетеното увеличение с 0.8 на сто през второто тримесечие на 2017 година.

За България е отчетен икономически растеж от 0.6 на сто през третото тримесечие на тази година спрямо предходните три месеца, а на годишна основа нарастването на БВП на страната ни е 3.9 на сто, сочат данни на сайта на Евростат.

Германската икономика нараства с повече от очакваното през третото тримесечие, подхранвана от износа и корпоративните инвестиции, съобщава “Ройтерс”.

Най-голямата европейска икономика нараства през периода с 0.8 на сто, докато през второто ръстът бе 0.6 процента, посочва германската статистическа служба.
Заетостта в страната също се качва с 1.5% за тримесечието.

В същото време Евростат отчете, че през септември спрямо август промишленото производство, според данни отчитащи сезонните промени, е намаляло с 0.6 на сто в еврозоната и с 0.5 на сто в
целия ЕС.

През август промишленото производството се бе увеличило с 1.4 на сто в еврозоната и с 1.7 на сто – в ЕС, допълва европейската статистическа агенция в доклада си, качен на официалния й сайт.
В България промишленото производство през септември се е увеличило с 0.3 на сто спрямо август, уточни Евростат.

На годишна основа този важен показател за икономиката е нараснал с 3.3 на сто в еврозоната и с 3.6 на сто в целия ЕС.

В България на годишна основа повишението на промишленото производство през септември е 3.2 на сто.

Спадът от 0.6 на сто на промишленото производство в еврозоната на месечна основа се дължи най-вече на свиването с 1.6 на сто на капиталови стоки, с 0.9 на сто в енергийния сектор и пак с толкова на стоките за трайно потребление и на намалението с 0.6 на сто на междинните продукти.

В същото време производството на нетрайни стоки за потребление е нараснало с 0.1 на сто.

В целия ЕС спадът с 0.5 на сто се дължи най-вече на понижение с 1.4 на сто на производството на капиталови стоки, на свиването с 0.6 на сто в енергийния сектор, с 0.3 на сто на производството на междинните стоки, същото като при производството на нетрайни стоки за потребление, както и на спада с 0.1 на сто на трайните стоки за потребление.

Най-силно намаление по страни, за които има налични данни, е отчетено за Португалия (-6.7 на сто), Дания (-3.7 на сто), както и за Гърция (-3.6 на сто). Най-силни увеличения имат Холандия (+3.4 на сто), Швеция (+2.4 на сто) и Естония (+2.3 на сто).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *