post

Родните компании ще посрещнат 2018 г. със сериозен оптимизъм. Очакванията им по отношение на приходите, заетостта и бизнес климата като цяло се повишават значително. Това сочат резултатите от проучване на БТПП, извършено сред 602 фирми от България, пише econ.bg. Анкетата е част от мащабно бизнес проучване в Европа (European Economic survey – EES 2018), в което участват над 50 хиляди фирми от 23 държави.

62,7% от анкетираните български фирми очакват бизнес климатът да се подобри през следващата година. Скокът в данните от края на 2017 досега е значителен – тогава на същото мнение са били 38 на сто.

„Причините за оптимизма се крият в стабилните макроикономически показатели, намаляването на част от административната тежест, по-широкия достъп до финансиране. Фирмите са доволни, че данъците не се вдигат, а вътрешният пазар се разширява – хората у нас започнаха да харчат повече“, обобщи ситуацията председателят на БТПП Цветан Симеонов. Той обаче призова политиците да отделят повече средства за определени сектори само след като в тях са поставени конкретни цели за реформи, защото иначе се получава „наливане на вода в пустиня“.

Очакванията за износа също се подобряват – почти 50% от фирмите смятат, че продажбите им в чужбина ще нараснат през 2018 г., а 42,3 на сто не предвиждат промяна. Въпреки че очакванията за продажбите в страната също бележат повишение, предприятията поставят недостатъчното търсене от вътрешния пазар като второто като най-голямо затруднение. Засилването на вътрешното търсене по-скоро ще доведе до увеличаване във вноса.

Около 39% от работодателите предричат увеличение на заетостта при 22,5% с такова очакване миналата година. Според Симеонов ръстът е малко трудно обясним предвид острата липса на квалифицирани кадри, но е възможно да се дължи на облекчените условия за внос на работници от чужбина.

При инвестициите също се чака увеличение – 46,5 на сто от фирмите смятат, че такова ще има, а 9,4 на сто – че ще се наблюдава намаление.

В данните за цяла Европа прави впечатление, че Португалия и Финландия са най-оптимистични по отношение на бизнеса. Фирмите от тези страни очакват положителни промени по почти всички показатели, докато негативизмът преобладава в Гърция, Чехия и – донякъде учудващо – в Нидерландия.

Проблем номер 1 на българския бизнес е липсата на квалифицирана работна ръка. 60% от анкетираните я посочват като затруднение, като броят им се увеличава с една трета спрямо предходните две години. На второ място се нарежда вътрешното търсене – 42% имат притеснения за развитието му. 39 на сто пък са разтревожени от цените на енергията и суровините. Любопитно е, че едва 3% посочват излизането на Великобритания от Европейския съюз като потенциален проблем, докато миналата година са били 12 на сто.

Фирмите в Европа нареждат на първа позиция сред затрудненията развитието на вътрешното търсене, а липсата на кадри е втора. На трето място пък са разходите за труд. Едва 9% от анкетираните на Стария континент се притесняват от Брекзит.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *