post

„Очакваме 2018 да бъде година на силен растеж, по-високи печалби и по-силно евро. С основните централни банки монетарните политики само в отделни отношения са по-малко благоприятни, ще видим допълнително покачване на рисковите класове активи, особено за ценните книжа в еврозоната и нововъзникващите пазари”, предвижда Ерик Нилсен, главен икономист на УниКредит.

„В краткосрочен план в САЩ икономическият растеж вероятно ще получи известен тласък през 2018 г. Причината е планираната данъчна реформа, докато лихвените нива на Фед се очаква да се увеличат три пъти догодина” пише още в анализа на екип „Икономически проучвания на УниКредит”. Освен това икономистите очакват десетгодишните американски държавни облигации да достигнат приходи от 2,75% към края на 2018 г.

Още прогнози от анализа:

Икономиката на еврозоната се очаква да продължи следващата година с добри и добре разпределени нива на растеж от около 2,3% годишно, с което разликата между потенциалния и реалния обем на производството ще продължи да се смалява и ще се генерира тенденция към ръст на базовата инфлация.

Но общата инфлация ще остане под целта на ЕЦБ за целия прогнозен период (2018 – 2019 г.) и по тази причина изкупуването на активи по нетна стойност вероятно ще продължи до края на 2018 г. със стратегия на централните банки за задържане на досегашните нива на лихвите.

В този смисъл Глобална икономическа перспектива вижда 10-годишните бундове с приходи към края на 2018 г. от около 0.80%, повлияни от тенденцията за повишаване, която идва от САЩ, продължаващото изкупуване на акции от ЕЦБ и силния ръст в еврозоната сред ниска инфлация.

Звеното за икономически проучвания на УниКредит очаква курсът евро към долар да поднови своята тенденция за ръст до прогнозирана справедлива стойност за следващата година от 1,25.

Прогнозите на звеното за икономически проучвания на УниКредит се базират на предположението, че скорошното увеличение на цените на петрола ще се задържи за няколко месеца, но напрежението в Средния изток няма да доведе до сериозно нарушаване на доставките. В резултат от това докладът предвижда постепенно снижаване на цените на петрола, което ще започне следващата пролет, за да стигнат отново до ниво от 55-60 американски долара за барел. Докладът отбелязва освен това, че скорошното засилване на напрежението между Саудитска Арабия и Иран представлява единственият сериозен краткосрочен риск според прогнозите.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *