post

Общо 425 договора на стойност 2,03 млрд. лева (заедно със собствения принос на бенефициентите) са сключени досега по ОП „Региони в растеж“ за периода 2014 – 2019 година. Това става ясно от писмен отговор на министъра на регионалното развитие Николай Нанков до депутата от БСП Дора Янкова, съобщава investor.bg,

Основната част от средствата са насочени към изпълнението на целите по приоритетната ос „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ – общо 1,05 млрд. лева при сключени 99 договора.

Като цяло при одобрението на програмата беше заложен фокус към градското развитие. 55% от бюджета, или 1,64 млрд. лева са предвидени за 39 големи града на територията на страната.

От европейските средства досега са разпределени и 384 млн. лева в 25 договора за развитие на регионална пътна инфраструктура, а 232 млн. лева (58 договора) – за регионалната образователна инфраструктура.

От началото на програмния период досега по оперативната програма най-голям брой договори са сключени по приоритетната ос за подкрепа на енергийната ефективност в опорните центрове на периферните райони, става ясно още от отговора на Николай Нанков. По тази ос има подписани 172 договора на обща стойност 174,3 млн. лева.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *