post

Обществени обсъждания на доклада за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционното предложение за автомагистралата “Русе – Велико Търново” ще започнат утре и ще продължат до 1 декември. Ще бъдат проведени общо 10 срещи в населените места, през които ще преминава трасето, съобщи Агенция “Пътна инфрструктура” (АПИ).

Магистралата “Русе – Велико Търново” е с дължина около 133 км. Началото на проекта е на 3 км източно от съществуващия Дунав мост при Русе, а краят е след Дебелец, по посока на път II-55. В разработените варианти на трасето са проучени възможните технически решения за изграждане на магистралата по нов терен извън съществуващия път I-5.

Проектът е разделен на три участъка, които са Русе – Бяла, обход на Бяла  и Бяла – Велико Търново. Един от разработените варианти е комбиниран и пресича път II-21 Русе – Силистра и продължава в посока юг-югозапад, преминава югоизточно в непосредствена близост до интермодалния железопътен терминал. Автомагистралата продължава в югозападна посока, след което пресича първо път II-23 Русе – Червена вода, а след това и път I-2 Русе – Варна. Трасето следва в посока юг-югозапад, минава над р. Русенски Лом с мостово съоръжение между селата Басарбово и Иваново.

След това пресича път I-5 Русе – Бяла. Според АПИ този вариант е най-целесъобразен от екологична, техническа и икономическа гледна точка. Друг вариант е т.нар. “Червен”, при който трасето обхожда Русе югоизточно и развивайки се успоредно на р. Дунав, пресича път I-2 Русе – Варна малко след разклона с път II-23 Русе – Червена вода. След това преминава западно на селата Красен, Божичен и Иваново до пресичане с път I-5 Русе – Бяла. Трасето се насочва северозападно на селата Тръстеник и Екзарх Йосиф, продължава между селата Белцов и Ценово и преминава в непосредствена близост западно на кв. “Гара Бяла”, като пресича път I-3 Гара Бяла – Плевен на 2 км от кръстовището с път I-5.

Третият – “син” вариант следва червения до пресичането с общински път за с. Иваново западно от селото, след което се развива в южна посока. С това направление преминава в непосредствена близост западно на гр. Две могили и с. Батишница и обхожда източно гр. Бяла. След това продължава отново в южна посока, като преминава източно на селата Каранци, Раданово, Сашево, Куцина, западно на селата Крушето и Янтра и се насочна към път I-4, който се пресича западно от с. Леденик. На около 5 км след пресичането се влива в червения вариант. При този вариант, южно от гр. Бяла е проектирана връзка с дължина от 8 км, която да осигури възможност за връзка между синия вариант в участъка и червения.

Преди месец от публикуван Доклад за оценката на въздействие на околната среда (ОВОС) стана ясно, че бъдещата магистрала ще засегне четири защитени зони и ще минава в близост до предприятия, къщи и обработваеми площи. Според експертите комбинираният вариант е най-щадящ за околната среда. Ще бъдат засегнати 3848 имота с обща площ от 11 725 дка. От тях 695 дка е земеделската земя, има и 48 дка овощна градина.

Маршрутът на магистралата преминава и през четири защитени зони – “Ломовете”, реките Росица, Янтра и Дряновска. При строителството има риск да бъдат засегнати и складови бази на военния завод “Дунарит”, както и на производителя на биогориво и жп превозвач “Булмаркет”.

Дискусията в общините Павликени, Горна Оряховица и Велико Търново е насрочена за 28 ноември, а на 29 ноември в Полски Тръмбеш, Ценово и Бяла. На 30 ноември докладът ще бъде представен пред жителите на общините Борово, Две могили и Иваново. На 1 декември ще бъде обсъждането в община Русе.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *