post

Туристическите пътувания на българските граждани през октомври нарастват с 6.7% спрямо същия месец на миналата година. Общо 106.2 хил. души са били зад граница с туристическа цел през месеца, съобщи Националният статистически институт.

Повече са били само през октомври на предкризисната 2008 г. – 116.9 хил.- души.

Над половината от пътуванията са за държави в Европейския съюз, но най-масово посетени са съседните на България страни.

Най-популярна туристическа дестинация и извън активния летен сезон остава Гърция, посетена от близо 23 хил. души или близо една пета от всички. Едновременно с това обаче броят им е двойно по-малък, отколкото в рекордните за този пазар 2013 и 2014 г.

Втора е Турция със 17 хил. туристи от България, а Македония и Сърбия са привлекли по около 10 хил. За разлика от Гърция и Турция, които губят българските туристи, повече са пътуванията до Македония, Сърбия, Италия и Испания,

Вижте в графиката данни за пътуванията на българите с туристическа цел в чужбина през октомври по години.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *