post

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) разреши сделката за смяна на собствеността на софийския мол “Парадайз център” (Paradise Center), пише econ.bg.

През октомври компанията “НЕПИ Проджект ту” ЕООД поиска от регулатора разрешение да осъществи концентрация като поеме едноличен контрол върху сегашния собственик на мола – дружеството “Булфелд”.

Това е втората имотна сделка на южноафриканския фонд NEPI Rockcastle на софийския пазар на търговски площи. През август чрез специално създаденото за целта дружество “НЕПИ Проджект уан” той придоби мол “Сердика” заедно с офис сградата за 207 млн. евро. Месец по-късно чрез “НЕПИ Проджект ту” обяви и сделката за “Парадайз център” за сумата 252.9 млн. евро.

КЗК е анкетирала основни конкуренти на участниците в концентрацията, които са изразили опасения, че след сделката новият собственик ще има възможността да прилага антиконкурентни практики, свързани с търговските взаимоотношения с наемателите, по отношение на цена, прекратяване на съществуващи договори и привличане на нови клиенти.

Комисията е анализирала сега действащите наемни договори в двата мола – “Парадайз” и “Сердика център” и е стигала до извода, че придобиващата група няма икономически стимул от предлагането на по-неизгодни условия спрямо досега съществуващите, което поведение би довело до отлив на наематели. Наред с това следва да се има предвид, че клиентите – наематели на търговски площи при едни неизгодни за тях условия свободно могат да преминат към друг наемодател. Това е подкрепено и от становищата на анкетирани от комисията наематели.

В рамките на извършеното ускорено проучване, КЗК стига до извода, че в конкретния случай оценяваната сделка не води до установяване или засилване на господстващо положение, поради което не е налице опасност да бъде значително увредена ефективната конкуренция на пазара на отдаване под наем на площи за търговия на дребно в големи търговски центрове (шопинг центрове и молове) на територията на София. Пазарът е конкурентен с преодолими бариери за навлизане и към настоящия момент никое предприятие, дори да заема водеща пазарна позиция, не би могло да бъде независимо от своите конкуренти и клиенти, е оценката на антимонополния регулатор.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *