post

Парламентът прие на второ четене текстове от Законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2018 г., с които се определя размерът на средствата за общините. За следващата година общините ще получат общо 3 264 075 100 лв. От тези средства 2 780 714 800 лв. е общата субсидия за делегираните от държавата дейности; 284 022 000 лв. са трансферите за местни дейности, в т.ч. обща изравнителна субсидия; 35 228 100 лв. е трансферът за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища; 64 110 200 лв. е целевата субсидия за капиталови разходи.

Най-голям сред бюджетите на областните градове е този на София – 428 901 400 лв., след това са бюджетите на община Пловдив – 135 816 400 лв., на община Варна – 123 992 400 лв. и на община Бургас – 89 750 000 лв.

Бюджетът на община Благоевград е 37 502 100 лв., на община Велико Търново – 40 438 400 лв., на община Видин – 25 896 800 лв., на община Враца – 35 086 400 лв., на община Габрово – 26 581 900 лв., на община Добрич – 36 575 500 лв., на община Кърджали – 35 899 000 лв., на община Кюстендил – 25 237 500 лв., на община Ловеч – 22 937 400 лв., на община Монтана – 24 600 900 лв., на община Пазарджик – 49 749 100 лв., на община Перник – 34 242 300 лв., на община Плевен – 52 306 500 лв., на община Разград – 25 487 900 лв., на община Русе – 62 955 000 лв., на община Силистра – 24 458 000 лв., на община Сливен – 56 060 100 лв., на община Смолян – 23 377 700 лв., на община Стара Загора – 65 630 200 лв., на община Търговище – 28 511 500 лв., на община Xасково – 38 960 500 лв., на община Шумен – 42 197 900 и на община Ямбол – 33 382 900 лв.

В рамките на дебатите от БСП и ДПС заявиха, че общините са системно недофинансирани. Дора Янкова от БСП заяви, че когато се развиват българските общини, се развива и цялата страна, повишава се качеството на живота. Колегата й Филип Попов заяви, че трябва да се увеличат средствата за общините, за да се преодолеят огромните дисбаланси. По думите му хората във Видин вече се питат защо не ги отцепят и присъединят към Румъния, защото са забравени от “цар, Бог и правителство”. Според Надя Жекова от БСП и тази година няма да има достатъчно пари за ремонт на пътища, изграждане на детски градини и училища.

Отчитаме с тревога липсата на реформи, заяви депутатът от ДПС Ахмед Ахмедов. Той отбеляза, че непрекъснато на общините се вменяват нови задължения, които обаче не са обезпечени финансово. Той даде пример със сферата на образованието. Според него недостатъчно са и средствата за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища, липсват пари за поддържане на язовири.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *