post

Две чужди компании и една българска фирма са проявили интерес да купят столичната “Общинска банка”. До края на деня се очакват оферти, обяви главният изпълнителен директор на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции Владимир Данаилов пред БНР.

След като Столичният общински съвет реши кой да бъде купувачът, следват две регулаторни процедури – одобрение на сделката от БНБ и от Комисията за защита на конкуренцията. „Това са практически етапите, през които ще се мине занапред, но принципалът (Столична община) е този, който взима решенията”, подчерта Данаилов.

Конкурсът за продажбата на 3 880 388 броя безналични акции, собственост на Столична община, представляващи 67,646 % от капитала на „Общинска банка” АД, се провежда от Столичната агенция за приватизация.

Според заданието за конкурса, купувачът трябва да има 20 млн. евро минимален капитал и да докаже опит в управлението на фондове, финансови активи и акционерни участия.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *