post

Индексът на потребителските цени за ноември спрямо октомври е 100.4%, т.е. месечната инфлация е 0.4%. Годишната инфлация спрямо ноември 2016 г. е 3.0%, съобщи Националният статистически институт.

За месец най-съществено поскъпват транспортните услуги – с 1.2%, докато при съобщенията е отчетено намаление с 0.3%.

Цените на храните и безалкохолни напитки са се увеличили спрямо октомври с 0.6%, на алкохола и цигарите – с 0.2%. Сметките за вода, ток, газ и разходите за горива нарастват с 0.5%, разходите за здравеопазване – с 0.1%, за култура и развлечения – с 0.4%, ресторантите и хотелите – с 0.2%. Цените на образователните услуги остават на октомврийското си равнище.

Сред нехранителните стоки най-съществено през месеца поскъпват газообразните и течните горива за битови
нужди – съответно с 1.8 и 2.0%, въглищата – с 0.9%, дървата за отопление – с 1.1%, топлинната енергия за
отопление – с 6.1%, дизеловото гориво – с 2.1%, бензин А95Н – с 1.5%, бензин А98Н – с 1.0%, газ пропан-
бутан за ЛТС – с 5.2%.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *