post

Градовете в Европа могат да кандидатстват  до април 2018 г. за европейско финансиране за адаптиране към климатичните промени, подобряване на качеството на въздуха, жилищата, работните места и уменията на работната сила на местно ниво, съобщават от Европейската комисия (ЕК).

Средствата се отпускат от инициативата “Иновационни действия в градовете”, която отваря трети прием. Индикативният бюджет на тази процедура е 80-100 млн. евро, които идват от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).

Предстои провеждането на серия семинари в държавите членки на Европейския съюз (ЕС), за да се подпомогнат участниците в подготовката на проектите.

Тази процедура се фокусира върху действията срещу климатичните промени в градовете, уточнява еврокомисарят по регионално развитие Корина Крецу.

Инициативата “Иновационни действия в градовете” е създадена от Европейския съюз с цел да се тестват нестандартни и все още недоказано ефективни решения за справяне с предизвикателствата, пред които се изправят съвременните градове.

Около 359 млн. души, или приблизително 72% от населението на ЕС, живее в големи и малки градове и крайградски райони. Тези градски райони се изправят пред различни предизвикателства, свързани със заетостта, миграцията, демографията, водоснабдяването и замърсяването.

Схемата се прилага в градове и градски агломерации с население от поне 50 хил. души.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *