post

България се нарежда на пето място по темпо на растеж на строителството сред останалите страни-членки на Европейския съюз (ЕС) през октомври, показват данни на Евростат.

Строителството в нашата страна отбеляза през октомври ръст с 1,8% спрямо предходния месец, когато се  сви с 0,3 на сто. На годишна база темпото на растеж на производството в строителния  сектор на нашата страна се ускори до 10,1% от  6,1% през септември.

Строителството в ЕС се понижи през октомври с 0,7% спрямо септември, когато се сви с 0,2 на сто, като това представлява влошаване на производството в строителния сектор за трети пореден месец. В същото време строителството в  еврозоната се сви с 0,4% след растеж с 0,1% през предходния месец.

На годишна база строителството в еврозоната и в ЕС забави темпото си  на растеж през октомври до 2,0% съответно от 3,5% и от 2,9% през септември.

През октомври най-силен ръст на строителството на месечна база е отчетен в Словения (с 8,5%), Унгария (с 5,9%), Словакия (с 5,7%), Чешка република (с 2,9%) и България (с 1,8%), докато най-солидно понижение е регистрирано в Швеция (с 2,1%), Обединеното кралство (с 1,6%), Германия (с 1,3%) и Румъния (с 1,3%).

Лидер при експанзията в строителния сектор на годишна база е Унгария (с 38,1%), следвана от Словения (с 29,5%) и Полша (с 18,0%), докато най-солидно влошаване на строителството е отчетно в Румъния  (с 14,3%), следвана от Испания (с 1,2%).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *