post

България е трета в Европейския съюз (ЕС) по нарастване на работните заплати през третото тримесечие на 2017 година, макар темпът на нарастване да се забавя макар и незначително спрямо предходното тримесечие. Европейската статистическа служба „Евростат” отчита солидно двуцифрено увеличение с 10.6% на годишна база след повишение с 10,7% през предишния отчете период април-юни.

Докато за целия ЕС и Еврозоната се наблюдава рязко забавяне на ръста на заплатите. В ЕС нарастването се забавя през периода юли-септември до 2,1 от 2,5 през второто тримесечие, а в Еврозоната съответно до 1,6 от 2,1 на сто през април-юни.

Преди нас по този показател са само Румъния (със скок на заплатите с 16.5%, колкото е бил е през второто тримесечие) и Унгария (с повишение от 12.6%, макар че ръстът се забавя спрямо предходното тримесечие, когато е отчетено нарастване с 12,9 на сто).

В същото време почасовата цена на работната сила (включваща данъци, заплати и други разходи за работодателя) в ЕС нарастването се забавя до 2,1 в края на септември от 2,3% през второто тримесечие. В Еврозоната почасовата ставка също забавя своето нарастване съответно до 1,6 от 1,8 на сто. Тези данни за страните от валутния съюз няма да се възприемат с голямо одобрение от Европейската централна банка (ЕЦБ), тъй като те не оправдават очакванията на регулатора, че намаляващата безработица в Еврозоната ще доведе до по-силен растеж на заплащането на труда и до по-солидно крайно потребление, допринасяйки по този начин за нарастване на инфлацията.

Аналогичните данни на “Евростат” за почасовата цена на труда за България също са много добри – през третото тримесечие нарастването е с 10.7% на годишна база след повишение с 11,0% през предходните три месеца. И по този показател нашата страна отново заема третото място изпреварвана пак от Румъния (с повишение от 16.5%) и Унгария (с 12.6%).

Според данните на „Евростат”, най-голямо увеличение на заплатите в България през третото тримесечие е отчетен в индустриалния сектор (повишение с 11,3% на годишна база), следван от услугите (повишение с 10,7%) и строителството (със 7,6%). Общата почасова цена на работната сила в нашата страна също регистрира най-солиден ръст в индустрията (+11,5%), следван от услугите (+10.8%) и строителството (+7.0%).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *