post

Над 600 млн. лв. са отделени по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. (ОПРР) за подобряване енергийната ефективност в обществени и многофамилни жилищни сгради в страната, каза зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройство Деница Николова в Сандански. Там тя присъства на откриването на реновираната със средства от оперативната програма сграда на общината.

Проект „Енергийна ефективност на административна сграда – Общинска администрация Сандански, община Сандански“ е на обща стойност 487 539,20 лв., от които 475 539,20 лв. са безвъзмездна финансова помощ. След обновителните дейности сградата е с подобрено техническото състояние, намалени са разходите за енергия, постигнато е по-високо ниво на енергийна ефективност и „животът“ й е удължен. На откриването й присъстваха също кметът Кирил Котев и областният управител на Благоевград Бисер Михайлов.
Николова посочи, че Сандански има възможност да се превърне в един от основните центрове на растеж в Югозападна България. Тя припомни, че в града се осъществяват проекти по ОПРР на стойност над 9 млн. лв. Положително влияние ще има и изграждането на магистрала „Струма“, а строителството на участъка от Кресна до Сандански се очаква да приключи предсрочно до края на следващата година.
Всички дейности за обособяване индустриална зона в рамките на територията на града ще доведат до нов облик на района и ще дадат възможност за повече работни места, по-добра икономическа активност и за по-добро качество на живот за хората в него, каза още Николова.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *