post

Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) и Райфайзенбанк (България) ЕАДподписаха ново споразумениеза още 150 млн. евро попрограма COSME на Европейската комисия, в допълнение на 100 млн. евро, подписани през 2016 г.

Програмата е част от подкрепата, осигурена от Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), който стои в основата на Инвестиционния план за Европа.

До този момент, в рамките на програмата COSME, за малко повече от една година,Райфайзенбанк е финансирала 384 проекта на бизнеса.

Благодарение на второто споразумение, посредством Инвестиционния план за Европа,стотицималки и средни компании в България ще получат достъп до финансиране в общ размер на 250 млн. евро.

Оливър Рьогл, Председател на Управителния съвет на Райфайзенбанк (България), коментира: “Подемът в икономиката през последните години повишава инвестициите, които прави българския бизнес, а това води и до повишено търсене на финансиране. Благодарение на споразуменията ни с ЕИФ по трите програми – COSME, InnovFin и Инициатива за МСП, които са за над 350 млн. евро, ще предоставим на българските малки и средни предприятия финансиране при значително облекчени изисквания“.

Програма COSME осигурява на малките и средни компании подобрен достъп до инвестиционно, оборотно и лизингово финансиране при по-ниски нива на обезпечение. Максималният размер на кредитите е 3 млн. евро, а срокът – до 10 години за инвестиционни и до 5 години за оборотни кредити.

Тази програма още един път потвърждавасериозните намерения на Европейската комисия да изпълни част от основните си цели: създаване на работни места, повишаване на растежа и инвестициите в България и Европа.
Програма COSME надграждатрадиционното сътрудничество на Райфайзенбанк (България) с международни финансови институции,в рамките на което от 2002г. насам са договорени 380млн. евро кредитни линии и още530млн. евро гаранционни споразумения.Със средствата от програмите се финансират инвестиционни и други проекти на българския бизнес в страната.

Настоящата Гаранция е предоставена от COSME и Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), създаден по силата на Плана за инвестиции за Европа. Целта на ЕФСИ е да подпомогне финансирането и прилагането на продуктивни инвестиции в Европейския съюз и да се осигури нарастването на достъпа до финансиране.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *