post

По предварителни сезонно изгладени данни на Националния статистически институт (НСИ) през ноември 2017 г. оборотът в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” по съпоставими цени нараства с 0.3% спрямо предходния месец.

През ноември 2017 г. оборотът в търговията на дребно, изчислен въз основа на календарно изгладени данни, бележи ръст от 3.8% в сравнение със същия месец на предходната година.

По данни на НСИ през ноември 2017 г. се наблюдава по-значително увеличение на оборота спрямо предходния месец при: търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия – с 3.7%, търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет – с 2.4%, търговията на дребно с разнообразни стоки – с 1.8%, търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита – с 1.7%, и търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия – с 1.4%. Намаление е отбелязано само при търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали – с 2.8%.

През ноември 2017 г. в сравнение със същия месец на 2016 г. оборотът нараства по- значително при: търговията на дребно с разнообразни стоки – със 17.0%, търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита – с 11.2%, и търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия – с 8.8%. Спад е регистриран при търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали – с 13.9%.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *